پرسنل داروخانه‌ها هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند

پرسنل داروخانه‌ها هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن صبور، در رابطه با واکسیناسیون داروسازان، گفت: تقریباً تمامی داروسازان واکسینه شده‌اند و فقط پرسنل داروخانه‌ها مانده‌اند. ما دغدغه این همکاران را به مقامات منتقل کرده‌ایم و امیدواریم که این افراد نیز هرچه زودتر واکسینه شوند. وی با اشاره به جانباختن ۲۵ داروساز در کشور، افزود: هیچیک از این افراد