اشتغال ۴۶ هزار ماما در کشور/ یک ماما در تیم پزشکی خانواده

اشتغال ۴۶ هزار ماما در کشور/ یک ماما در تیم پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در همایش روز جهانی ماما، در خصوص نقش ماماها در مقوله جوانی جمعیت، گفت: آموزش و مشاوره بلوغ، آموزش و مشاوره ازدواج، آموزش و مشاوره بارداری، زایمان و پس از زایمان، تحکیم خانواده با تاکید بر سلامت جنسی، آموزش و مشاوره فرزندآوری، کمک به حفظ و ارتقای سلامت مادر