امیرعبداللهیان: ایران دست‌های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد

امیرعبداللهیان: ایران دست‌های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در توئیتی در خصوص تحکیم روابط با همسایگان نوشت: “ایران دست های گشوده شده به سوی خود را می فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در سیاست خارجی خود، به سوی تحکیم روابط با همسایگان به پیش می رود. ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در