پیام تبریک وزیر خارجه مجارستان به امیرعبداللهیان

پیام تبریک وزیر خارجه مجارستان به امیرعبداللهیان

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ابراز اطمینان کرد که با کمک امیر عبداللهیان همکاری‌های سودمند متقابل بین دو کشور در حوزه های انرژی، تجارت، فرهنگ و آموزش بیش از پیش تقویت شود. “پیتر سیارتو ” در پایان پیام خود برای وزیر امور خارجه کشورمان در انجام وظیفه مهمی که عهده دار