بازگشایی صفحه جدیدی در روابط سیاسی ایران و امارات پس از ۷ سال

بازگشایی صفحه جدیدی در روابط سیاسی ایران و امارات پس از ۷ سال

به گزارش ایسنا، این دیپلمات ارشد اماراتی همچنین در این گفت‌وگو که همزمان با سفر جو بایدن به اراضی اشغالی و در آستانه برگزاری نشست جده در عربستان با حضور رییس جمهور آمریکا منتشر شده است، تصریح کرد: ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست. این