انجام تست دوپینگ از کشتی گیران حاضر در انتخابی تیم ملی

انجام تست دوپینگ از کشتی گیران حاضر در انتخابی تیم ملی

به گزارش ایسنا، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان روز یک شنبه ۱۹ تیر ماه در سالن دوازه هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. بر اساس تصمیم فدراسیون کشتی، قرار است از همه کشتی گیران آزاد و فرنگی کار شرکت کننده در