رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش پایان یافت

رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش پایان یافت

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش که متناسب‌ با تغییر در سازمان رزم نزاجا، به مدت ۲ روز در منطقه عمومی نصرآباد برگزار شد، با اجرای موفقیّت‌آمیز مأموریت‌های طراحی شده به پایان رسید. مطابق با ساختار رزم سازمانی جدید نزاجا  ۴