کلاس‌های نظری آموزش رانندگی اجباری نیست/ رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها و مربیان رانندگی

کلاس‌های نظری آموزش رانندگی اجباری نیست/ رتبه‌بندی آموزشگاه‌ها و مربیان رانندگی

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، سرهنگ احمد کرمی اسد در یک برنامه رادیویی درمورد لغو اجباری بودن کلاس‌های آیین‌نامه رانندگی اظهار کرد: اگرچه این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده اما اطلاع‌رسانی درمورد آن طوری نبوده که برگزاری کلاس‌های آموزش آیین‌نامه برای تمام پایه‌ها فعلاً منتفی و لغو شده است. وی افزود:

شرکت در کلاس‌های نظری آموزش رانندگی اختیاری است/ رتبه‌بندی مربیان و آموزشگاه‌های رانندگی

شرکت در کلاس‌های نظری آموزش رانندگی اختیاری است/ رتبه‌بندی مربیان و آموزشگاه‌های رانندگی

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، سرهنگ احمد کرمی اسد در یک برنامه رادیویی درمورد لغو اجباری بودن کلاس‌های آیین‌نامه رانندگی اظهار کرد: اگرچه این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده اما اطلاع‌رسانی درمورد آن طوری نبوده که برگزاری کلاس‌های آموزش آیین‌نامه برای تمام پایه‌ها فعلاً منتفی و لغو شده است. وی افزود: