انتقاد رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از طرح مباحث ادغام آموزش پزشکی

انتقاد رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از طرح مباحث ادغام آموزش پزشکی

به گزارش ایسنا، در نامه دکتر سید علیرضا مرندی  آمده است: “پیرو اظهارات در جلسه شورای ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور مبنی بر ضرورت ادغام هر چه زودتر دو وزارتخانه بهداشت و علوم به صورت خلاصه به استحضار می رساند مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ دو سند بالادستی را تحت عناوین «سیاست های کلی سلامت» و «سیاست