افزایش نگرانی آمریکا از تبدیل شدن اوکراین به محل جنگ نیابتی با روسیه

افزایش نگرانی آمریکا از تبدیل شدن اوکراین به محل جنگ نیابتی با روسیه

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، گزارش شده که رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات نظامی و اطلاعاتی کشورش از بابت انتشار افشاگری‌ها درباره چگونگی تاثیر کمکهای اطلاعاتی آمریکا در کشتن ژنرالهای ارشد روسیه و غرق ساختن یک کشتی جنگی این کشور از سوی اوکراین اعتراض کرده و این موضوع بر وجود تنش و به