حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان حمایت از تولید ملی است

حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان حمایت از تولید ملی است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، دکتر علیرضا مقدسی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه پنج شنبه دوم تیرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفت وگو با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی،