معاون علمی رئیس‌جمهور: VAR داخلی باید تائیدیه‌های فیفا را بگیرد

معاون علمی رئیس‌جمهور: VAR داخلی باید تائیدیه‌های فیفا را بگیرد

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در حاشیه جلسه دولت در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه VAR داخلی که آزمون غیررسمی داده باشد، در داخل کشور ساخته شده و حتی به وزارت ورزش هم ارائه شده است، اظهار کرد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ورزش در ارتباط هستند تا تائیدیه‌های رسمی فیفا را بگیرند تا بتوان از آن