رکورد جهانی دوی ۴۰۰متر مانع زنان شکسته شد

رکورد جهانی دوی ۴۰۰متر مانع زنان شکسته شد

به گزارش ایسنا، هشتمین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان به پایان رسید و طی آن فینال مواد ۳۵ کیلومتر پیاده‌روی زنان، پرتاب نیزه زنان، ۴۰۰ متر زنان و مردان و ۴۰۰ متر مانع زنان برگزار شد. سیدنی مک لافلین قهرمان المپیک ۲۰۲۰ از آمریکا در ماده ۴۰۰ متر با مانع زنان با زمان ۵۰.۶۸