بازار مسکن را کنترل می‌کنیم

بازار مسکن را کنترل می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در آئین بهره‌برداری از واحدهای مسکونی در استان فارس با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ هزار واحد در شهر صدرا با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است گفت: از امروز هم ساخت ۵۵ هزار واحد مسکونی در استان شروع می‌شود. وی از آماده‌سازی ۱۶۴۹ قطعه زمین برای