زیباسازی ۴۰ میدان پایتخت با آثار هنرمندان مجسمه‌ساز

زیباسازی ۴۰ میدان پایتخت با آثار هنرمندان مجسمه‌ساز

به گزارش ایسنا، رضا صیادی از زیباسازی میادین شهر در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران با حضور هنرمندان مجسمه‌ساز خبر داد و در این باره گفت: ایجاد هویت بصری و توسعه پایدار شهری با استفاده از هنر مجسمه‌سازی از اقداماتی است که در سال پیش رو مورد توجه قرار خواهد گرفت. او افزود: با توجه به