دبیر فدراسیون بدنسازی کنار رفت

دبیر فدراسیون بدنسازی کنار رفت

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی حکمی ناصر امیری را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد. ناصر امیری سوابقی همچون ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی، ریاست کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و ریاست انجمن بدنسازی و شیوه های نوین تمرینی را در کارنامه دارد. همچنین فدراسیون