بهره‌مندی هنرستانیها از یک ماه کسری خدمت «سربازی»

بهره‌مندی هنرستانیها از یک ماه کسری خدمت «سربازی»

عباس بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابلاغ مصوبه یک ماه کسری خدمت سربازی برای دانش‌آموزان هنرستانی اظهار کرد: یک ماه کسری خدمت سربازی ابتدا در قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد شد، در آنجا تصویب و اکنون با تصویب نهایی ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه از این پس همه دانش