برگزاری کنگره قرآن و عترت با محوریت سلامت

برگزاری کنگره قرآن و عترت با محوریت سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضیعی، با اشاره به اینکه قرآن برای ارتقای سبک زندگی مطالب علمی فراوانی دارد، گفت: مخاطبین این کنگره بین المللی؛ اساتید گروه پزشکی، دانشجویان و کادر نظام سلامت است. وی به برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت، اشاره کرد و افزود: این کنگره با همکاری وزارت بهداشت

جزئیات اهدای اعضای بیمار مرگ کامل در ایران

جزئیات اهدای اعضای بیمار مرگ کامل در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سام زراعتیان نژاد دوانی سرپرست واحد فراهم آوری و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تشریح جزئیات این عمل پیوند، گفت: نخستین اهدای پس از مرگ قلبی در طبقه بندی مستریخت کلاس دو، پس از زحمات تیم تخصصی OPU و تیم پیوند بیمارستان فیروزگر به طور موفقیت آمیز طی مدت