حل معضل ناترازی بنزین با ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی

حل معضل ناترازی بنزین با ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی

امیر حسین کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور و راه کارهای عبور از این بحران سوختی در کشور گفت: مشکل ما در مرحله اول در ناترازی بنزین عدم توجه به حمل و نقل عمومی است و در مرحله بعد