تولید قراردادی ۶ میلیون راس دام در عشایر کشور

تولید قراردادی ۶ میلیون راس دام در عشایر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۹۴ پروژه با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار در دهه‌فجر در مناطق عشایری سراسر کشور افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها عمدتاً در حوزه تأمین آب و راه بوده و ۲۰ هزار خانوار عشایری با جمعیت بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر از منافع آنها منتفع می‌شوند. شایان نادری، رئیس سازمان امور عشایر ایران در