ورود دادستانی تهران به ساماندهی وضعیت میدان میوه و تره بار بعثت

ورود دادستانی تهران به ساماندهی وضعیت میدان میوه و تره بار بعثت

به گزارش ایسنا، المیرا نقی زاده در حاشیه بازدید از غرف آبزیان میدان میوه و تره بار بعثت تهران بیان کرد: دادسرای ناحیه ۲۶ تهران در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان، ارائه و توزیع مواد غذایی سالم به شهروندان و رعایت مقررات بهداشتی با توجه به شرایط بیماری