انتخاب عجیب دفتر امور مشترک؛ نایب رییس نجات غریق در کارگروه خودروهای تاریخی!

انتخاب عجیب دفتر امور مشترک؛ نایب رییس نجات غریق در کارگروه خودروهای تاریخی!

به گزارش ایسنا، شناسایی، تشخیص و معرفی خودروهای تاریخی همراه با ارائه پلاک تاریخی به این خودروها از جمله وظایف کارگروه صیانت از خودروهای تاریخی است و تحقق اهداف این کارگروه تخصصی به طور حتم نیاز به حضور نمایندگانی متخصص از وزارت خانه‌ها و نهادهای عضو این کارگروه دارد. شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی