خشکسالی در اتیوپی ده‌ها قربانی گرفته است

خشکسالی در اتیوپی ده‌ها قربانی گرفته است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از بی بی سی، به گفته سازمان ملل، منطقه شاخ آفریقا از سال ۲۰۱۹ تاکنون پنج فصل بارانی ناموفق داشته است. ایالات متحده و سازمان ملل، اوایل سال جاری پس از اتهامات مربوط به دزدی، کمک‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند و بحران انسانی