خرده‌فرهنگ‌ها چه‌طور  خود را  روی پرده به نمایش می‌گذارند؟

خرده‌فرهنگ‌ها چه‌طور خود را روی پرده به نمایش می‌گذارند؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه _ فاطمه ترکاشوند: تاکنون فکر کرده‌اید ما خرده‌فرهنگ‌های مختلف را در سطح جامعه چطور از یکدیگر تشخیص می‌دهیم؟ آن هم بدون این که زیاد درباره المان‌ها و مشخصه‌هایشان فکر کنیم و وقت بگذاریم؟ چه چیزی باعث می‌شود اقشار مختلف نسبت به هم با این سرعت به شناخت برسند و