وقتی اهالی موسیقی برای «هنر متعهد» کار می‌کردند/ اثر متعالی چیست؟

وقتی اهالی موسیقی برای «هنر متعهد» کار می‌کردند/ اثر متعالی چیست؟

خبرگزاری مهر – گروه هنر: کتاب «بانگ آزادی» مشتمل بر خاطرات شفاهی احمد علی راغب از آهنگسازان و پیشکسوتان موسیقی انقلاب یکی از مهم‌ترین آثار مکتوب مرتبط با تاریخ تولید سرودها و ترانه‌های انقلابی است که در سال ۱۳۹۸ با تحقیق مهدی چیت ساز و مرتضی قاضی و تدوین محسن صفایی فرد توسط دفتر مطالعات