یک انتصاب در شبکه آموزش سیما

یک انتصاب در شبکه آموزش سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، محمدمهدی قاسمی سرپرست شبکه آموزش سیما در حکمی اسرافیل علمداری رابه سمت سرپرست گروه مهارت‌های تخصصی منصوب کرد. در این حکم آمده است: انتظار می‌رود با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی با تاکید بر عدالت آموزشی

یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک به عنوان «دبیر ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور» منصوب شد. این ابلاغ، با توجه به لزوم هماهنگی، هم‌افزایی، تبادل خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی سیداحمد فراغت را به عنوان عضو موظف هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر به مدت ۲ سال منصوب کرد. در این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضای هیأت مدیره در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله موفق