نگاه کارشناسی بیمه سلامت به خدمات توانبخشی معلولان

نگاه کارشناسی بیمه سلامت به خدمات توانبخشی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه سلامت در خدمات رسانی به معلولان و فعالیت در حوزه توانبخشی مطابق قانون عمل می‌کند و در این راستا مصوبات و الزامات قانونی مورد توجه قانونگذار را به طور کامل اجرا کرده است؛ به اذعان فعالان حوزه توان بخشی سازمان‌های بیمه گر حول خدمات بیمه‌ای و در جهت کاهش مشکلات