ادعای سازمان صداوسیما: حق پخش ورزش را پرداخت کردیم!

ادعای سازمان صداوسیما: حق پخش ورزش را پرداخت کردیم!

به گزارش ایسنا، ‌برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌