سفر بایدن به عربستان؛ زمینه‌سازی برای پادشاهی محمد بن سلمان

سفر بایدن به عربستان؛ زمینه‌سازی برای پادشاهی محمد بن سلمان

حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از اهداف محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر به برخی از کشورهای منطقه از جمله قاهره و اردن گفت: در حقیقت یک سلسله تحرکاتی از سوی محمدبن سلمان برای تثبیت جایگاه خودش در منطقه آغاز شده و سفر قریب‌الوقوع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به