کسی که گفت با برزیل و آرژانتین بازی می‌کنیم، چه رزومه‌ای داشت؟

کسی که گفت با برزیل و آرژانتین بازی می‌کنیم، چه رزومه‌ای داشت؟

حسن غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت نابه‌سامان فدراسیون فوتبال در دوره کنونی که در انتظار برگزاری مجمع و تعیین تکلیف رییس عزل شده خود به سر می‌برد گفت: هیچ وقت یک سیستم موقتی که از فردای خود مطمئن نیست، نمی‌تواند کارایی یک سیستم دائم را که می‌داند حداقل سه یا چهار سال بر

غفاری: فیفا وقتش را برای جادوگری تلف نمی‌کند

غفاری: فیفا وقتش را برای جادوگری تلف نمی‌کند

حسن غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، او درباره اجرای مفاد قانونی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و برکناری موقت شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس این فدراسیون در پی برخی اقدامات و نبود تعامل با هیات رئیسه گفت: به طور کلی وجود هر گروهی به اسم هیات رئیسه، هیات نظاره‌گر، کنترل کننده و … در هر ارگان که