قرارداد بلندمدت اپراتوری بندر چابهار با هندیها تعیین تکلیف می شود

قرارداد بلندمدت اپراتوری بندر چابهار با هندیها تعیین تکلیف می شود

حسن بیک محمدلو در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره همکاری ایران با کشورهای منطقه در خصوص بندر چابهار اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم تعامل با همسایگان است. یکی از کارهایی که در دوره جدید سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری می‌شود، پیگیری ارتباطات با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های آنها در