بادامچیان: کشتی تحریم های استکباری به گل نشسته است

بادامچیان: کشتی تحریم های استکباری به گل نشسته است

به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچیان با اشاره به دیدار جمعی از فعلان اقتصادی و تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: رهنمودهای ولی امر مسلمین درباره اقتصاد و نامگذاری سالانه با محور اقتصاد از جمله در سال جاری، نقشه دشمنان را که فروپاشی و بحران زایی در اقتصاد ایران بود، در هم ریخت. وی با