مرعشی: روحانی نپذیرفت که عارف معاون اول شود

مرعشی: روحانی نپذیرفت که عارف معاون اول شود

به گزارش ایسنا، حسین مرعشی در بخشی از صحبت‌های خود در نخستین نشست فصلی و حضوری دبیران اول استان‌ها با بیان اینکه ما نه از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد، نه از ولایت فقیه و نه از قانون اساسی، اظهار کرد: ولی بر تفاوت‌های خود با برداشتی که حذف مردم در تئوری حکومت اسلامی را