صورت‌های مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تصویب شد

صورت‌های مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور حجت الله عبدالملکی به عنوان رئیس مجمع، محمد کبیری معاون امور تعاون، اعضای هیئت مدیره صندوق و