مدیریت بحران بدون برنامه محوری با شکست روبه‌رو می‌شود

مدیریت بحران بدون برنامه محوری با شکست روبه‌رو می‌شود

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، حامد یزدی مهر با اشاره به اینکه در مدیریت بحران هیچ بحرانی دقیقاً مشابه بحران‌های دیگر نیست، اظهارکرد: طبق این تعریف علمی با وجود تفاوت‌های فاحش با تشابهات قابل توجهی در خصوص مخاطرات روبرو هستیم که الزاماً درک این تشابهات، نیازمند برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران و