غرق شدن کشتی باری در ژاپن ۸ قربانی گرفت

غرق شدن کشتی باری در ژاپن ۸ قربانی گرفت

به گزارش ایسنا، در پی غرق شدن این کشتی باری که گفته می شود ۲۲ خدمه داشته، نیروهای گارد ساحلی ژاپن و کره جنوبی به محل وقوع این حادثه اعزام شدند و عملیات امدادی را آغاز کردند. ۱۳ تن از سرنشینان این کشتی نجات یافته اند، با این حال یکی از مقامات چین اعلام کرده