دو دلیل مهم بالابودن تعداد حوادث کار در ایران

دو دلیل مهم بالابودن تعداد حوادث کار در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی ضمن اشاره به گزارش تحلیلی حوادث ناشی از کار و روند کاهشی آسیب‌های شغلی و شدت حوادث ناشی از کار در کشور گفت: این مهم در شرایطی حاصل شد که از دو جهت به شدت در تنگنا بودیم؛ از یک