شیر مادر، نان پدر حلالت دلاور!

شیر مادر، نان پدر حلالت دلاور!

پشت سرنوشت گره خورده آقای گزارشگر با والیبال و یا تکیه کلام معروف «شیر مادر، نان پدر حلالت دلاور» گزارشگر کشتی موضوعاتی هستند که از زبان خود آنها در گفت و گو با ایسنا روایت شده است. جواد محتشمیان ۷۵ ساله ـ گزارشگر، مفسر و کارشناس والیبال ـ که در این عرصه علاوه بر تسلط