نظام بانکی هدفمند نیست/ سهم تولید به جیب دولتی‌ها می‌رود

نظام بانکی هدفمند نیست/ سهم تولید به جیب دولتی‌ها می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی