همکاری مشترک مدیریت بحران تهران و جایکا برای افزایش تاب‌آوری/ متروپل زنگ خطر بود

همکاری مشترک مدیریت بحران تهران و جایکا برای افزایش تاب‌آوری/ متروپل زنگ خطر بود

به گزارش ایسنا، علی نصیری در مراسم افتتاحیه این پروژه که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، با بیان اینکه امیدوارم نتایج اجرای این طرح بتواند منجر به توسعه دانش مدیریت بحران در سایر نقاط کشور شود، گفت:‌ سازمان مدیریت بحران شهر تهران علاوه بر وظایفی که در پایتخت برعهده