کرونا در قلب فیلم‌های کن ۲۰۲۲ جایی ندارد/ دغدغه خلاقیت نداریم

کرونا در قلب فیلم‌های کن ۲۰۲۲ جایی ندارد/ دغدغه خلاقیت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که تنها یک هفته مانده تا جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ فیلم‌های حاضر در این دوره را معرفی کند، تیری فرمو مدیر جشنواره، درباره ویژگی‌های این دوره صحبت کرد. * برنامه این روزهای شما چگونه پر می‌شود؟ هنوز دارید فیلم‌های جدید می‌بینید تا انتخاب کنید؟ برنامه