نبرد حسن یزدانی با رقیب جدید آمریکایی

نبرد حسن یزدانی با رقیب جدید آمریکایی

به گزارش ایسنا، اولین تورنمنت رنکینگ سال ۲۰۲۳ کشتی جهان از ۱۲ تا ۱۶ بهمن در زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد. در این رقابتها نزدیک به ۶۰۰ کشتی گیر در دو بخش آزاد و فرنگی‌مردان و کشتی زنان به میدان می روند تا رکورد بی‌نظیری را از نظر تعداد کشتی‌گیران در یک تورنمنت بین