کمیسیون امور داخلی بار دیگر برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را حذف کرد

کمیسیون امور داخلی بار دیگر برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را حذف کرد

ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسات گذشته کمیسیون بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران مورد بررسی قرار گرفته بود. شورای نگهبان این مصوبه مجلس را در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود اما هیات