تغییر در برخی قوانین کشتی توسط اتحادیه جهانی

تغییر در برخی قوانین کشتی توسط اتحادیه جهانی

به گزارش ایسنا، برخی قوانین کشتی تغییر یافته توسط اتحادیه جهانی به شرح زیر است: ۱- اجرایی شدن نسخه جدید نرم افزار آرنا (مسابقات) از دومین ماه میلادی سال ۲۰۲۲ به منظور ایجاد تعادل بیشتر در بالا و پایین جدول برای چینش کشتی گیران در دور مقدماتی ۲- در صورت بروز اشتباه بزرگ از سوی