مقایسه کشورها برای تعطیلی مدارس هنگام آلودگی هوا درست نیست

مقایسه کشورها برای تعطیلی مدارس هنگام آلودگی هوا درست نیست

به گزارش ایسنا، قانون هوای پاک سال  ۹۶ تصویب شد. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. آیین