ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در قهرمانی جهان - برگزیده ها