اجلاس خزر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم

اجلاس خزر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم

به گزارش ایسنا، ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته تلاش داشته در راستای تقویت سیاست همسایگی روابط خود را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی تحکیم بخشیده و ارتقاء دهد.  اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یکی از چارچوب‌های مهم همکاری