جزئیات کاهش پرداخت حق بیمه دهک های ۶ تا ۹

جزئیات کاهش پرداخت حق بیمه دهک های ۶ تا ۹

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید شایان فر گفت: وظیفه پوشش بیمه همگانی جامعه بر عهده بیمه سلامت است و هر فردی که هیچ بیمه‌ای از جای دیگری نداشته باشد ما موظفیم او را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهیم. وی افزود: حدود ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۲۰ میلیون نفر از