افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل کرونا

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل کرونا

به گزارش ایسنا، بیمه بیکاری یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه که طبق این قانون بیکار یا فاقد شغل شده و از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند. حمایت