تقویت روند نظارت های مرزی برای کنترل ویروس اومیکرون

تقویت روند نظارت های مرزی برای کنترل ویروس اومیکرون

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میر احمد در نود و سومین نشست کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه سویه جدید بیماری کرونا اومیکرون قدرت سرایت پذیری بسیار بالا دارد؛ گفت: به تجربه دیده شده که یکی از